Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου

Πρόεδρος: ΑΚΡΙΒΟΣ  Προκόπης

Αντιπρόεδρος: ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος

Γενική Γραμματέας: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ελένη

Ταμίας: ΚΩΣΤΑΣ Γεώργιος

Μέλος:NΑΚΟΣ Ηλίας

Μέλος: ΜΟΣΧΟΣ Κων/νος

Μέλος: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Δημήτριος