ΕΠΕΙΓΟΝ έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π

Σας διαβιβάζουμε ΕΠΕΙΓΟΝ έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π. «Λήψη μέτρων λόγω Πολύ
Υψηλού Κινδύνου Πυρκαγιάς» , καθώς και τον επισυναπτόμενο Χάρτη
Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, που ισχύει για την Πέμπτη 23-6-2016, όπου ο
κίνδυνος πυρκαγιών είναι πολύ υψηλός (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 4) για την
Αττική και η πιθανότητα εκδήλωσης και στη συνεχεία ανάπτυξης πυρκαγιάς
θεωρείται ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ και θα πρέπει να ληφθούν όλα τα αυξημένα μέτρα που
προβλέπονται στα αντιπυρικά σχέδια κάθε εμπλεκόμενου φορέα. Σας
ενημερώνουμε επίσης ότι μέχρι έκδοσης της νέας Απόφασης  των οικείων Αντιπεριφερειάρχων και προέδρων των ΣΟΠΠ , θα εφαρμόζεται η
σχετική Απόφαση απογόρευσης, κυκλοφορίας και αποκλεισμού δασικών δρόμων
και άλλων ευαίσθητων περιοχών,  έτους 2015.

Ασπασία Καραμάνου
Προϊσταμένη  Τμήματος ΚΤ  Αθηνών
της Αυτοτελούς Δ/νσης Π.Π. της Περιφέρειας Αττικής

ΕΠΕΙΓΟΝ

 

  

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

(Ε.Σ.Κ.Ε)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

πολιτικησ Προστασιασ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Ριζαρείου 1

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 152.33-ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-3359900-9

FAX: 210-3359912, 210-3315581

Email: kepp@gscp.gr

 

                    

 

              Αθήνα, 22-6-2016

             Αριθ. Πρωτ:4529

 

    

 

ΠΡΟΣ:  Πίνακας Αποδεκτών

 

ΘΕΜΑ: Λήψη μέτρων λόγω Πολύ Υψηλού Κινδύνου Πυρκαγιάς

 

ΣΧΕΤ : Η υπ’ αριθ. 3791/26-05-2016 Εγκύκλιος Γ.Γ.Π.Π/Δνση Σχεδιασμού

 

Με βάση τον επισυναπτόμενο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, που ισχύει για την Πέμπτη 23-6-2016, ο κίνδυνος πυρκαγιών είναι πολύ υψηλός (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 4) και η πιθανότητα εκδήλωσης και στη συνεχεία ανάπτυξης πυρκαγιάς θεωρείται ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ.

Απαιτείται απόλυτη ετοιμότητα και συνιστούμε να λάβετε, σε ότι σας αφορά, τα αυξημένα μέτρα που προβλέπονται στα αντιπυρικά σχέδια της περιοχής ευθύνης σας και να προβείτε σε άμεση ενημέρωση όλων των αρμόδιων φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και όλων των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών.

 

Επισυνάπτεται: Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς (Φ.1)

 

Ακριβές Αντίγραφο

O Αξκός Επιχειρήσεων Κ.Ε.Π.Π.

 

 

 

        Μιχαήλ Ε. Αυγουλέας       

                   Πύραρχος      

 

 

   Ο Διοικητής Ε.Σ.Κ.Ε.

  Στέφανος Δ. Σπανέας

   Υποστράτηγος ΠΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (αποστολή μόνο με FAX σε όλους τους αποδέκτες όπως καθορίζεται από Αρ Πρωτ. 3791/26-05-2016 /ΓΓΠΠ/Δνση Σχεδ. και αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών)

 

1-7. Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας Aποκεντρωμένων Διοικήσεων όλης της χώρας * * Σε συνεννόηση με Περιφέρειες να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι Δήμοι
 

8-20.  Αυτοτελείς Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας Περιφερειών όλης της χώρας. **

**Να ενημερωθούν οι Αντιπεριφερειάρχες και τα τμήματα πολιτικής προστασίας των ενδιαφερόμενων Π.Ε
21.    Υ.ΕΘ.Α/ Γ.Ε.ΕΘ.Α/ ΕΘΚΕΠΙΧ  
22.    ΕΛ.ΑΣ./ Α.Ε.Α/ Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.  
23.    ΕΛ.ΑΣ./ Α.Ε.Α/ Δ.Γ.Α  
24.    Π.Σ./ΕΣΚΕ/ 199-ΣΕΚΥΠΣ  
25.    Υ.Ν.Α./ Α.ΛΣ-ΕΛ-ΑΚΤ/ ΚΕΠΙΧ  
26.    Υ.Υ/ Ε.Κ.ΕΠ.Υ  
27.    Υ.Υ/ Ε.Κ.Α.Β  
28.    Υ.E.Θ.Α/ Ε.M.Y

29.    Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ / Π.Σ.Ε.Α

 
30.    ΔΕΗ / Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία FAX: 210-5221167
31.    ΑΔΜΗΕ Α.Ε/ Ε.Κ.Ε.Ε FAX:  210-6220730 & 210-5192324
32.    ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε/ Κ.Π.Δ FAX:  210-5293381
33.    Ο.Σ.Ε / Τμήμα ΠΣΕΑ

 

FAX:  210-5248657

ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης  FAX:  213-1364401, 213-1364314
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Προστασίας του Πολίτη  FAX:  210-6912339

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχετικές δημοσιεύσεις

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ- Προσπαθήστε να γράφετε με Ελληνικούς χαρακτήρες! - Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο των σχολίων που αναρτά και δημοσιεύει. Αναφορές που θίγουν ή βλάπτουν ονόματα διαγράφονται από την διαχείριση ή σε κάποιες περιπτώσεις τροποποιούνται. - Οι απόψεις, θέσεις του συγγραφέα - αρθρογράφου δεν υιοθετούνται απαραίτητα από την συντακτική ομάδα του site και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος για τα γραφόμενα.