Κυβέρνηση Αγγλίας απαγόρευσε την εφαρμογή φυτοφαρμάκων που βλάπτουν την μέλισσα.

Κυβέρνηση Αγγλίας απαγόρευσε την εφαρμογή φυτοφαρμάκων που βλάπτουν την μέλισσα.

Στο τέλος υπάρχει μετάφραση.

Great news for bees! Government rejects banned bee-harming pesticide application

Emi Murphy

05 July 2016

The government has rejected a second application by the National Farmers’ Union (NFU) to allow farmers in parts of England to use 2 banned bee-harming pesticides.

The application, which was supported by 2 giant pesticide manufacturers, would have allowed the neonicotinoid pesticides to be used on oilseed rape crops in 15 counties across England this autumn.

The government’s expert pesticide advisors said:

  • the evidence wasn’t strong enough to justify the scale of application
  • the application didn’t show work being done to develop non-chemical alternative ways of controlling pests to avoid repeated requests for neonics in future

Dave Timms, Friends of the Earth bee campaigner, said:

This is great news for bees and other wildlife. We are delighted the application has been refused.

The NFU risks damaging public trust in British farming with its repeated attempts to get these dangerous pesticides back into our fields – instead they should concentrate on promoting bee-friendly ways to control crop pests.

Friends of the Earth submitted evidence to the expert pesticide committee including showing that the removal of neonicotinoids hadn’t led to a reduction in average crop yields.

You can find out more about bee-friendly farming in our report (pdf).

What could Brexit mean for bees?

Despite today’s victory the current EU ban on bee-harming pesticides is at risk following the referendum.

Dave Timms said:

The government must do all it can to safeguard our under-threat pollinators.

This should include maintaining the current European ban on bee-harming pesticides – and committing to upholding and enforcing EU nature protection rules, which are now at risk as we plan our Brexit.

The bees need you

 

Happy bees at Parliament

Μεγάλη είδηση για τις μέλισσες!Κυβέρνηση απορρίπτει απαγόρευσε μέλισσα-βλάπτουν την εφαρμογή φυτοφαρμάκων

Emi Murphy

5 Ιουλ 2016

Η κυβέρνηση απέρριψε μια δεύτερη εφαρμογή από το National Farmers ‘Union (NFU) να επιτραπεί στους γεωργούς σε περιοχές της Αγγλίας να χρησιμοποιήσετε 2 απαγορευμένα φυτοφάρμακα μέλισσα-βλάπτουν.

Η εφαρμογή, η οποία υποστηρίχθηκε από 2 γίγαντα κατασκευαστές φυτοφαρμάκων , θα επέτρεπε τα νεονικοτινοειδή φυτοφάρμακα που πρέπει να χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες ελαιούχων σπόρων βιασμό σε 15 νομούς σε όλη την Αγγλία αυτό το φθινόπωρο.

εμπειρογνωμόνων συμβούλων φυτοφαρμάκων της κυβέρνησης, δήλωσε:

  • τα στοιχεία δεν ήταν αρκετά ισχυρή για να δικαιολογήσει την κλίμακα της εφαρμογής
  • η αίτηση δεν δείξουν τη δουλειά που γίνεται για την ανάπτυξη εναλλακτικών τρόπων μη χημικών για τον έλεγχο των παρασίτων για να αποφύγετε τις επανειλημμένες αιτήσεις για neonics στο μέλλον

Ο Dave Timms, Φίλοι της μέλισσας αγωνίστρια της Γης, είπε:

Αυτό είναι μεγάλη είδηση για τις μέλισσες και άλλα άγρια ζώα. Είμαστε ενθουσιασμένοι η αίτηση έχει απορριφθεί.

Η NFU κινδυνεύει να καταστραφεί η εμπιστοσύνη του κοινού στη βρετανική γεωργία με επανειλημμένες προσπάθειες της για να πάρει αυτά τα επικίνδυνα φυτοφάρμακα πίσω σε χωράφια μας – αντ ‘αυτού θα πρέπει να επικεντρωθούν στην προώθηση των μελισσών φιλικό τρόπους για τον έλεγχο των παρασίτων των καλλιεργειών.

Φίλοι της Γης υπέβαλε αποδεικτικά στοιχεία στην επιτροπή εμπειρογνωμόνων φυτοφάρμακα, συμπεριλαμβανομένων δείχνουν ότι η αφαίρεση των νεονικοτινοειδών δεν είχε οδηγήσει σε μείωση της μέσης απόδοσης των καλλιεργειών.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις μέλισσες φιλικές προς το περιβάλλον σε μας έκθεση  (pdf).

Τι θα μπορούσε να σημαίνει Brexit για τις μέλισσες;

Παρά τη σημερινή νίκη η ισχύουσα απαγόρευση της ΕΕ για τα φυτοφάρμακα μέλισσα-βλάπτουν είναι σε κίνδυνο μετά το δημοψήφισμα.

Ο Dave Timms είπε:

Η κυβέρνηση πρέπει να κάνει ό, τι μπορεί για να διασφαλίσει επικονιαστές κάτω-απειλή μας.

Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει τη διατήρηση της τρέχουσας ευρωπαϊκή απαγόρευση για τα φυτοφάρμακα μέλισσα-βλάπτουν – και τη δέσμευση για την υπεράσπιση και την εφαρμογή των κανόνων προστασίας ΕΕ για τη φύση, η οποία είναι πλέον σε κίνδυνο, όπως σχεδιάζουμε Brexit μας.

Οι μέλισσες που χρειάζεστε

Βοηθήστε μας να προστατεύουν τις μέλισσες μετά Brexit

πηγή σπίτι

Σχετικές δημοσιεύσεις

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ- Προσπαθήστε να γράφετε με Ελληνικούς χαρακτήρες! - Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο των σχολίων που αναρτά και δημοσιεύει. Αναφορές που θίγουν ή βλάπτουν ονόματα διαγράφονται από την διαχείριση ή σε κάποιες περιπτώσεις τροποποιούνται. - Οι απόψεις, θέσεις του συγγραφέα - αρθρογράφου δεν υιοθετούνται απαραίτητα από την συντακτική ομάδα του site και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος για τα γραφόμενα.