Νέο φάρμακο για την προστασία των μελισσών κατά βαρρόα.

Νέο φάρμακο για την προστασία των μελισσών κατά βαρρόα.

Νέο φάρμακο για την προστασία των μελισσών κατά βαρρόα

VarroMed συνιστάται για χορήγηση άδειας κυκλοφορίας

Στη σύνοδο του Οκτωβρίου, η Επιτροπή Φαρμάκων για Κτηνιατρική Χρήση ( CVMP ) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) εισηγήθηκε τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) για VarroMed (οξαλικό οξύ διένυδρο / μυρμηκικό οξύ). Αυτό το αντιπαρασιτικό φάρμακο αντιμετωπίζει το ψώρας Varroa στις αποικίες των μελισσών, η οποία θεωρείται ότι είναι η πιο σημαντική παρασιτική ανησυχία για την υγεία επηρεάζουν τις μέλισσες σε όλο τον κόσμο.

Οι μέλισσες είναι απαραίτητες για την επικονίαση των καλλιεργειών και άγριων φυτών στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι επικονιαστών, συμπεριλαμβανομένων των μελισσών, αγριομέλισσες και άγριων μελισσών, συνεισφέρουν τουλάχιστον € 22 δισεκατομμύρια ετησίως για την ευρωπαϊκή γεωργία και γονιμοποιούν πάνω από το 80% των καλλιεργειών και άγριων φυτών στην ήπειρο.

Ωστόσο, οι μελισσοκόμοι σε όλο τον κόσμο έχουν αναφερθεί απώλειες των αποικιών μελισσών, οι οποίες θεωρούνται ότι προκαλούνται από ένα συνδυασμό διαφόρων παραγόντων, όπως η απώλεια των οικοτόπων, η κλιματική αλλαγή, η χρήση φυτοφαρμάκων, καθώς επίσης και ασθένειες που επηρεάζουν την υγεία των μελισσών.Μια συνεχής μείωση αυτών των επικονιαστών θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρές βιολογικές, γεωργικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές δυσκολίες.

Το κύριο παράσιτο που επηρεάζουν τις μέλισσες το μέλι είναι το άκαρι Varroa ( Varroa destructor ), ένα χωροκατακτητικά είδη από την Ασία που έχει επηρεάσει αποικιών μελισσών σε όλο τον κόσμο. Το άκαρι Varroa τρέφεται με το κυκλοφορικό ρευστό των μελισσών και γόνου (προνύμφες των μελισσών) και μπορεί επίσης να συμβάλει στην εξάπλωση των ιών και των βακτηρίων.

VarroMed προορίζεται να σκοτώσει βαρρόα και είναι ένα υγρό που κυλούσε πάνω μέλισσες στην κυψέλη. Περιέχει ως δραστική ουσία ένα σταθερό συνδυασμό δύο οργανικών οξέων, διένυδρο οξαλικό οξύ και μυρμηκικό οξύ. Και οι δύο ουσίες είναι γνωστά στην κτηνιατρική για μεγάλο χρονικό διάστημα και είναι είτε φυσικά παρούσες στα τρόφιμα ή αποδεκτά για χρήση σε τρόφιμα. Το φάρμακο δεν αναμένεται να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία των ανθρώπων ή των ζώων ή για το περιβάλλον, εάν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την πληροφορίες για το προϊόν .

VarroMed προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως μέρος ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ελέγχου Varroa, η οποία περιλαμβάνει όχι μόνο τη θεραπεία με φάρμακα, αλλά και μη χημικές τεχνικές όπως η βασίλισσα παγίδευση ή την αφαίρεση drone γόνου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως θεραπεία μίας δόσης κατά τη διάρκεια της περιόδου που δεν περιέχουν γόνο (θεραπεία χειμώνα) ή παρουσία του γόνου (άνοιξη ή φθινόπωρο), η οποία συνήθως απαιτεί επαναλαμβανόμενες θεραπείες.

Η θεραπεία πρέπει να χορηγείται μόνο σε στιγμές που το μέλι δεν παράγεται από τις μέλισσες.

Η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια του προϊόντος για την προστασία του μελιού μελισσών κατά βαρρόα ελέγχθηκε σε εργαστηριακές μελέτες και πεδίου σε διάφορες ευρωπαϊκές κλιματικές συνθήκες. VarroMed ήταν αποτελεσματική στην σκοτώνοντας περισσότερους από το 80% των ακάρεων, η οποία είναι κάτω από το επίπεδο της αποτελεσματικότητας του 90% που συνιστάται από την ΕΚΦ Varroa κατευθυντήρια γραμμή . Ωστόσο, η CVMP συμφώνησε ότι ένα χαμηλότερο επίπεδο του 80% θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή, όταν οι ολοκληρωμένες τεχνικές ελέγχου Varroa τεθεί σε εφαρμογή. Η επανάληψη της θεραπείας του VarroMed θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε αύξηση της θνησιμότητας των μελισσών, και προσεκτική δοσολογία, συνιστάται να αποφεύγεται η υπερδοσολογία.

Το φάρμακο έχει χαρακτηριστεί ως MUMS (χρήση ήσσονος σημασίας ελάσσονα είδη / περιορισμένη αγορά), και, ως εκ τούτου, ισχύουν μειωμένες απαιτήσεις στοιχείων, και αυτά έχουν ληφθεί υπόψη κατά την αξιολόγηση. MUMS πολιτική EMA στοχεύει να τονώσει την ανάπτυξη νέων κτηνιατρικών φαρμάκων για ήσσονος σημασίας είδη και για τις ασθένειες σε μεγάλα είδη για τα οποία η αγορά είναι περιορισμένη και ότι δεν θα μπορούσαν αλλιώς να αναπτυχθεί υπό τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς.

Η CVMP γνώμη τώρα θα σταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έκδοση απόφασης σχετικά με μια πανευρωπαϊκή άδεια κυκλοφορίας .

Σημείωση

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις μέλισσες το μέλι είναι διαθέσιμα στηνιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπήςεικονίδιο Εξωτερικός σύνδεσμος .

Σχετικές δημοσιεύσεις

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ- Προσπαθήστε να γράφετε με Ελληνικούς χαρακτήρες! - Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο των σχολίων που αναρτά και δημοσιεύει. Αναφορές που θίγουν ή βλάπτουν ονόματα διαγράφονται από την διαχείριση ή σε κάποιες περιπτώσεις τροποποιούνται. - Οι απόψεις, θέσεις του συγγραφέα - αρθρογράφου δεν υιοθετούνται απαραίτητα από την συντακτική ομάδα του site και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος για τα γραφόμενα.