Παράταση αιτήσεων για Νέους Αγρότες.

MELISSOUERAPEIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας του υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» παρατείνεται έως τις 23-12-2016.

Οι υποψήφιοι, αφού υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) τις αιτήσεις στήριξης-φακέλους υποψηφιότητας, οφείλουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο ΠΣΚΕ, δηλαδή έως και τις 9-1-2017, να υποβάλλουν εγγράφως και εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης.

Πληροφορίες – Διευκρινίσεις

Μπορείτε να μπαίνετε στην παρακάτω διεύθυνση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και να θέτετε ερωτήματα. Επίσης μπορείτε να ανατρέξετε  στη βάση γνώσεων του helpdesk προκειμένου να δείτε σχετικές απαντήσεις για την προκήρυξη του προγράμματος νέων γεωργών.

Ερωτήματα στη διεύθυνση:

http://www.metro121.gr/new_farmer_helpdesk

Βάση Γνώσεων:

http://www.metro121.gr/new_farmer_helpdesk/knowledgebase.php

 

Παγώνα Καλλιώρα
Γεωπόνος
Περιφέρεια Αττικής
Δ/νση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής
Τμήμα Προγραμματισμού και Εφαρμογών
Λ. Συγγρού 80-88
Αθήνα 11741
Τηλ. 2132065767
Φαξ 2132065020

 

ΚΕΝΤΡΙ

Σχετικές δημοσιεύσεις

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ- Προσπαθήστε να γράφετε με Ελληνικούς χαρακτήρες! - Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο των σχολίων που αναρτά και δημοσιεύει. Αναφορές που θίγουν ή βλάπτουν ονόματα διαγράφονται από την διαχείριση ή σε κάποιες περιπτώσεις τροποποιούνται. - Οι απόψεις, θέσεις του συγγραφέα - αρθρογράφου δεν υιοθετούνται απαραίτητα από την συντακτική ομάδα του site και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος για τα γραφόμενα.