Εποχιακοί μελισσοκομικοί χειρισμοί

Εποχιακοί χειρισμοί για μελισσοκόμους   Οι εποχιακοί μελισσοκομικοί χειρισμοί δίδονται κατά μήνα, ακολουθώντας τη σειρά του ημερολογιακού έτους, από τον Ιανουάριο έως τον Δεκέμβριο. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ Οι δύο πρώτοι μήνες του χρόνου θεωρούνται κρίσιμοι για την επιβίωση του μελισσοσμήνους. Το χειμώνα η ωοτοκία στα περισσότερα μελίσσια διακόπτεται (στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα), ενώ σε άλλα (νοτιότερες περιοχές) είναι ελάχιστη, με αποτέλεσμα να μειωθεί ο πληθυσμός αρκετά. Το μελίσσι αυτή την εποχή αποτελείται από τις φθινοπωρινές μέλισσες, που όπως είναι γνωστό ζούνε περισσότερο, γιατί «κουράζονται» λιγότερο από τις μέλισσες που γεννιούνται την…

Περισσότερα

Mελισσοκομικοί χειρισμοί

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ Οι µέλισσες συλλέγουν το νέκταρ και το µετατρέπουν σε µέλι, αποθηκεύοντας έτσι ενέργεια για τις ανάγκες τους. Ο άνθρωπος εκµεταλλεύεται το γεγονός ότι η µέλισσες παράγουν περισσότερο µέλι από αυτό που πραγµατικά χρειάζονται και αυτό το πλεόνασµα είναι που συλλέγει ο παραγωγός. Για να µεγιστοποιήσει την παραγωγή µελιού από τις µέλισσες, και συνάµα το κέρδος του, ο µελισσοκόµος εφαρµόζει µια σειρά από χειρισµούς. Ξεκινώντας µε τη σωστή θέση του µελισσοκοµείου, θα αναφέρουµε τους διάφορους χειρισµούς που εφαρµόζονται, καθώς επίσης και το που αποσκοπεί ο καθένας από αυτούς. 1.…

Περισσότερα

Νόμος για αγορά ηλεκτρικής περίφραξης

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1060 29 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Απόφ. 8512 Καθεστώς ενίσχυσης στο πλαίσιο της Δράσης 1.1 «Αγορά και εγκατάσταση ηλεκτροφόρου περίφραξης» του Μτρου 216 «Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007−2013. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ − ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: 1. Του π.δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α΄/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε− σίας για την Κυβέρνηση και…

Περισσότερα

Μελισσοκομικά βιβλία

Σύγχρονη  Μελισσοκομία Κυψέλη Αργώ: Η κιβωτός των μελισσών Μελισσοκομία     Μελισσοκομία ( jean prost )   Ασθένειες των μελισσών Το ημερολόγιο εργασίας του μελισσοκόμου Παραγωγή και εκτροφή βασιλισσών Τροφή και στέγη για τα μελίσσια Οδηγός της νεώτερης μελισσοκομίας   Τι πρέπει να κάνω στα μελίσσια μου Μάνα δεν είναι μόνο μία Εμπειρίες ενός μελισσοκόμου Οι μελιτοφόρες μέλισσες και οι εκτροφής τους Οδηγός μελισσοθεραπείας Όλα για το μέλι Οδηγός της νεώτερης μελισσοκομίας Πρόπολις Βασιλικός πολτός των μελισσών   Μέλισσα εκτροφή και νοσήματα Θουρίδες και μελισσοκηπία Το μέλι Η  μέλισσα και…

Περισσότερα

Έκδοση Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου

Μελισσοκομικό βιβλιάριο δικαιολογητικά Έκδοση μελισσοκομικού βιβλιαρίου δικαιολογητικά διαδικασία Χορήγηση Κωδικού Αριθμού Διαδικασία: 1. Ο ενδιαφερόμενος προσέρχεται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής του τόπου κατοικίας του και υποβάλλει Αίτηση – Δήλωση 2. Χορηγείται ο Κωδικός Αριθμός Απαιτούμενα Δικαιολογητικά: A. ΝΕΟΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΙ 1. Αίτηση-Δήλωση, (ΑΟΚ-08) εις διπλούν στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για την ακρίβεια των δηλουμένων στην Αίτηση- Δήλωση στοιχείων (Με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής όταν δεν υπογράφεται ενώπιων μας από τον αιτούντα). 3. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.…

Περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ

1ο   ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ Ο ενδιαφερόμενος προσέρχεται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής του τόπου κατοικίας του και υποβάλλει Αίτηση – Δήλωση Χορηγείται ο Κωδικός Αριθμός Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:  ΝΕΟΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΙ Αίτηση-Δήλωση, εις διπλούν στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για την ακρίβεια των δηλουμένων στην Αίτηση- Δήλωση στοιχείων (Με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής όταν δεν υπογράφεται ενώπιόν μας από τον αιτούντα). Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες. Αποδεικτικά στοιχεία απόκτησης μελισσοσμηνών. Βεβαίωση περί κατοχής μελισσοσμηνών, από Μελισσοκομικό Σύλλογο ή εφόσον δεν…

Περισσότερα

Μελισσοκομικά Φυτά

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΑ  ΦΥΤΑ  ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ   ΧΕΙΜΩΝΑΣ   Αμυγδαλιά (Prunus dulcis) Ιανουάριος – Μάρτιος Όταν ο καιρός είναι καλός αναπτύσσει πάρα πολύ καλά τα μελίσσια.  ΑΝΟΙΞΗ Ανοιξιάτικο ρείκι (Erica albor) Ιανουάριος – Μάιος Πολύ σημαντικό φυτό για ανάπτυξη αλλά και για πρώιμους τρυγητούς. Φασκόμηλα (Salvia pratensis) Μάρτιος – Μάιος Υπάρχουν πολλά είδη στον Ελλαδικό χώρο. Δίνουν πολύ καλή ανάπτυξη αλλά και παραγωγή μελιού ανάλογα τη χρονιά. Υπάρχει σ’ όλη την Ελλάδα. Λαδανία, Αγκίσαρος (Cistus incanus) Μάρτιος – Ιούνιος Θάμνος με σημαντικές ποσότητες γύρης κόκκινου χρώματος. Ενδείκνυνται για συλλογή. Υπάρχει σε όλη την Ελλάδα Χορτολιβαδικά φυτά τριφύλλια(Melilotus albu  Μάρτιος-Ιούλιος Σημαντική νομή…

Περισσότερα

ΠΑΣΕΓΕΣ-Ενημέρωση στους μελισσοκόμους

Ενημερωτικό έντυπο από το Μελισσοκομικό Κέντρο Αττικής της ΠΑΣΕΓΕΣ 26.02.2016 | 17:14 Αγροτική Οικονομία,  Μελισσοκομία/Σηροτροφία,  ΠΑΣΕΓΕΣ Όλες οι τρέχουσες εξελίξεις για την μελισσοκομία και την αγορά των προϊόντων της, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, περιλαμβάνονται στο επικαιροποιημένο ενημερωτικό έντυπο για την μελισσοκομία του Μελισσοκομικού Κέντρου Αττικής της ΠΑΣΕΓΕΣ, το οποίο δίνεται στην δημοσιότητα προς χρήση των ενδιαφερομένων. Υπεύθυνες για την σύνταξη του εν λόγω εντύπου είναι οι κυρίες Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη και Μπιρρή Παρασκευή, Επόπτριες του Μελισσοκομικού Κέντρου Αττικής της ΠΑΣΕΓΕΣ, και στην ύλη του υπάρχουν πληροφορίες για…

Περισσότερα

ΠΑΣΕΓΕΣ-Ημερίδα μελισσοκομίας

Ημερίδα «Οι φυσικές θεραπείες για τη μέλισσα και τον άνθρωπο» στην Χαλκιδική 02.03.2016 | 09:27 Ημερίδα με θέμα τις φυσικές θεραπείες για τη μέλισσα και τον άνθρωπο διοργανώνει ο ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ στις 10 Απριλίου στο Πνευματικό Κέντρο Νέων Μουδανιών Χαλκιδικής Ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της «Ημέρας Μέλισσας & Περιβάλλοντος», που έχει καθιερώσει το Τμήμα Μελισσοκομίας του ΕΛΓΟ -ΔΗΜΗΤΡΑ.   Στην εκδήλωση οι εισηγητές θα αναφερθούν στη Βοτανοθεραπεία και τη Μελισσοθεραπεία, ενώ θα γίνει και προβολή της ταινίας «Vanishing of the bees». Μεταξύ των ομιλητών οι Eugen Stefan (Ρουμανία) και Maryam…

Περισσότερα

ΠΑΣΕΓΕΣ-Αιτήσεις αντικατάσταση κυψελών

Μελισσοκομικό Κέντρο ΑΤΤΙΚΗΣ – ΠΑΣΕΓΕΣ: Αιτήσεις έως 30/4 για αντικατάσταση κυψελών και νομαδική μελισσοκομία 03.03.2016 | 15:46 To Μελισσοκομικό Κέντρο ΑΤΤΙΚΗΣ – ΠΑΣΕΓΕΣ ενημερώνει τους μελισσοκόμους της Περιφέρειας Αττικής (Περιφερειακή Ενότητα Αθηνών, Ανατολικής και Δυτικής Αττικής) ότι συνεχίζονται οι δράσεις «Αντικατάσταση κυψελών» και «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» για το έτος 2016. Όσοι μελισσοκόμοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις παραπάνω δράσεις μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στο Μελισσοκομικό Κέντρο ΑΤΤΙΚΗΣ – ΠΑΣΕΓΕΣ μέχρι 30 Απριλίου 2016. Με σκοπό την πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση των μελισσοκόμων για την υλοποίηση των δράσεων…

Περισσότερα

Ανακοίνωση ΠΑΣΕΓΕΣ

Ενημέρωση από το Μελισσοκομικό Κέντρο ΑΤΤΙΚΗΣ – ΠΑΣΕΓΕΣ για αντικατάσταση κυψελών και νομαδική μελισσοκομία 07.03.2016 | 13:14 To Μελισσοκομικό Κέντρο ΑΤΤΙΚΗΣ – ΠΑΣΕΓΕΣ ενημερώνει τους μελισσοκόμους της Περιφέρειας Αττικής (Περιφερειακή Ενότητα Αθηνών, Ανατολικής και Δυτικής Αττικής) ότι συνεχίζονται οι δράσεις «Αντικατάσταση κυψελών» και «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» για το έτος 2016. Όσοι μελισσοκόμοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις παραπάνω δράσεις μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στο Μελισσοκομικό Κέντρο ΑΤΤΙΚΗΣ – ΠΑΣΕΓΕΣ μέχρι 30 Απριλίου 2016. Με σκοπό την πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση των μελισσοκόμων για την υλοποίηση των δράσεων…

Περισσότερα