Προδιαγραφές Βιολογικής Μελισσοκομίας.

Προδιαγραφές Βιολογικής Μελισσοκομίας Οι πληροφορίες που ακολουθούν παρέχονται από τον Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων (ΔΗΩ). ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ – Απαγορεύεται η καταστροφή των μελισσών στις κηρύθρες ως πρακτική συνδεόμενη με τη συγκομιδή των μελισσοκομικών προϊόντων. – Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση συνθετικών χημικών απωθητικών κατα την διάρκεια των ενεργειών συλλογής μελιού. – Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση κηρυθρών που περιέχουν γόνο για εξαγωγή μελιού. – Απαγορεύονται οι ακρωτηριασμοί όπως η κορυφοτομή των φτερών των βασιλισσών μελισσών. – Λαμβάνεται ειδική μέριμνα για να εξασφαλιστεί η κατάλληλη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των μελισσοκομικών προϊόντων. –…

Περισσότερα