2η Πρόσκληση για το Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών».

Παρακαλώ λάβετε γνώση του υπ’αριθ. 1284/16-3-2018 εγγράφου αναφορικά με τη 2η Πρόσκληση για το Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014-2020. Επισυνάπτονται η Πρόσκληση και το ΦΕΚ. Με εκτίμηση, Μαρία Μπινιάρη Διεύθυνση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής Τμήμα Προγραμματισμού και Εφαρμογών Τηλ.:2132065880 Email: maria.mpiniari@patt.gov.gr   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ του ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 6.1 (2) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ ΦΕΚ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥΦΕΚ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ

Περισσότερα