Επιστολή Ο.Μ.Σ.Ε,για την επικείμενη ψηφοφορία στην Επιτροπή PAFF.

Συνάδελφοι μετά την επιστολή μας της 19ης Απριλίου που σας έχω ήδη προωθήσει, σας προωθώ και την επιστολή της κ Χατζήνα. Σε αυτό το σύνδεσμο μπορείτε να υπογράψετε κι εσείς https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgAWLgdSlBZzXMAg95HofOT15PDmCqWMY3x224o0J0SkGsfA/viewform  Έχουμε ήδη υπογράψει ως ΟΜΣΕ κι εγώ προσωπικά. Ελπίζουμε και προσπαθούμε η Ελλάδα να ψηφίσει σωστά αυτή τη φορά. Βασίλης Ντούρας …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. From: Fani HATJINA Sent: Wednesday, April 25, 2018 1:32 AM To: eapostolou@hq.minagric.gr ; anyp@hq.minagric.gr ; yfyp@hq.minagric.gr Cc: Φανή Χατζήνα ; OMSE ; amavridou@minagric.gr ; ve46u043@minagric.gr ; mtzitzinakis@minagric.gr Subject: Re: Fw: Ψηφοφορία για την επέκταση απαγόρευσης χρήσης νεονικοτινοειδών στην ΕΕ Στο σύνδεσμο αυτό https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RprQ-ItuZNhWM7jbniIQUYqfIXWJahQs6KUZaPj7-Lo/edit?usp=sharing  μπορείτε να δείτε τη λίστα με τα ονόματα όσων έχουν υπογράψει. Σας αποστέλλουμε…

Περισσότερα