Νέοι Αγρότες-κρητήρια επιλογής

Áãñüôåò áðü ôçí ðåñéï÷Þ ôùí Ìåóïãåßùí, ðñï÷þñçóáí óå áðïêëåéóìü ôçò åéóüäïõ ôçò ÁôôéêÞò Ïäïý óôï Êïñùðß, óôï ìðëüêï ðïõ Ý÷ïõí óôÞóåé ôá ôåëåõôáßá 24ùñá åðß ôçò ëåùö. Ìáñêïðïýëïõ, ôçí ÐáñáóêåõÞ 29 Éáíïõáñßïõ 2016. (EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÌÉÓÉÍÁÓ)

 Βγήκαν τα βαθμολογικά κριτήρια, με βάση τα οποία θα αξιολογηθούν οι υποψήφιοι Νέοι Γεωργοί, για 7 περιφέρειες

Όπως έχει ήδη γίνει γνωστό από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το μέτρο 6.1 για την ενίσχυση των Νέων Αγροτών θα προκηρυχθεί από κάθε περιφέρεια ξεχωριστά και κάθε περιφέρεια θα αναλάβει την αξιολόγηση των φακέλων των υποψηφίων. Μετά την προδημοσίευση της προκήρυξης τον Απρίλιο, η οποία θα «τρέξει» κανονικά από τον Σεπτέμβριο, εκκρεμούσε μόνο ένα κομμάτι: Η εξειδίκευση των βαθμολογικών κριτηρίων ανά περιφέρεια. Πλέον, στον ιστότοπο agrotikianaptixi.gr έχουν αναρτηθεί τα ειδικά κριτήρια για επτά περιφέρειες (Αττική, Δυτική Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία, Ήπειρος, Κεντρική Μακεδονία, Κρήτη και Νότιο Αιγαίο) και αναμένονται σύντομα τα ειδικά κριτήρια για τις υπόλοιπες. Αναλυτικά, τα ειδικά κριτήρια ανά περιφέρεια βρίσκονται στους παρακάτω συνδέσμους:

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΡΗΤΗΣ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

πηγη agro24

Σχετικές δημοσιεύσεις

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ- Προσπαθήστε να γράφετε με Ελληνικούς χαρακτήρες! - Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο των σχολίων που αναρτά και δημοσιεύει. Αναφορές που θίγουν ή βλάπτουν ονόματα διαγράφονται από την διαχείριση ή σε κάποιες περιπτώσεις τροποποιούνται. - Οι απόψεις, θέσεις του συγγραφέα - αρθρογράφου δεν υιοθετούνται απαραίτητα από την συντακτική ομάδα του site και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος για τα γραφόμενα.