Αμερικάνικη σηψιγονία.

Αμερικάνικη σηψιγονία Η Αμερικάνικη σηψιγονία (AFB) είναι μια θανατηφόρα βακτηριακή ασθένεια του γόνου των μελισσών που προκαλείται από το βακτήριο Bacillus larvae το οποίο προσβάλει όλα τα στάδια του γόνου, σχηματίζει σπόρια και προσβάλλει τις προνύμφες όταν αυτές καταναλώσουν τροφή με σπόρους του βακτηρίου. Δεν είναι μια ασθένεια που σχετίζεται με στρες και μπορεί εύκολα σε ένα μελισσοκομείο να μεταδοθεί από την ισχυρότερη προς την ασθενέστερη αποικία. Οι μολυσμένες μέλισσες συνήθως πεθαίνουν στο στάδιο της προ-νύμφης ή στο στάδιο της νύμφης. Βαριές λοιμώξεις μπορούν να επηρεάσουν μεγαλύτερο μέρος του γόνου,…

Περισσότερα

Σκαθάρι της κυψέλης-Ενημέρωση του Υπουργείου Αγρ.Ανάπτυξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/09/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 4108/115856 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : : : : : : Καπνοκοπτηρίου 6 104 33 Αθήνα Δ. Βουρβίδης – Μ. Γιαννιού 210 212 5699- 5718-5714 210 8252631 ka 6 u 049@ minagric. gr ka 6 u 026@ minagric. gr ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΘΕΜΑ: Παρουσία του μικρού σκαθαριού των Κυψελών (SHB) Aethina tumida στην Καλάμπρια (Calabria) της Ιταλίας Σε συνέχεια ενημέρωσης της υπηρεσίας μας από την αρμόδια Διεύθυνση…

Περισσότερα

Akarea tropilaelaps

Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Αναφοράς για την Υγεία των Μελισσών Ακάρεα TROPILAELAPS spp. Το άκαρι Tropilaelaps είναι παρασιτικό νόσηµα υποχρεωτικής δήλωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. ∆εν υπάρχει ακόµη στην Ευρώπη. Αιτιολογικός παράγοντας Το άκαρι Tropilaelaps είναι ένα παρασιτικό άκαρι των µελισσών. Υπάρχουν δύο καταγεγραµµένα είδη, το Tropilaelaps clarae και το Tropilaelaps koenigerum. Πρόκειται για σοβαρά παρασιτικά ακάρεα που προσβάλλουν τόσο τον αναπτυσσόµενο γόνο όσο και τις ενήλικες µέλισσες. Πώς να αναγνωρίσετε το Tropilaelaps spp.; • Άκαρι: 4 ζεύγη ποδιών, απουσία κεραίας, το σώµα εµφανίζεται ενιαίο. • Μέγεθος: 1mm x 0.6 mm • Ευδιάκριτο…

Περισσότερα

Ακάρεα tropilaelaps

ΑΚΑΡΕΑ TROPILAELAPS spp. Λατινική ονοµασία: Tropilaelaps clareae Tropilaelaps mercedesae Tropilaelaps koenigerum Tropilaelaps thaii Τα ακάρεα του γένους Tropilaelaps αποτελούν παρασιτικό νόσηµα υποχρεωτικής δήλωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο το T. clareae and T. mercedesae είναι γνωστό ότι χρησιµοποιούν την Apis mellifera ως ξενιστή. Υπάρχει νοµική απαίτηση κοινοποίησης τυχόν ευρηµάτων στους ρυθµιστικούς φορείς βάσει νοµοθεσίας ΕΕ. Το Tropilaelaps δεν υπάρχει ακόµα στην Ευρώπη, ωστόσο, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος εισαγωγής του. Ζηµιές στις αποικίες: Σε αποικίες µε υψηλά επίπεδα ακάρεων, το Tropilaelaps προκαλεί ζηµιές παρόµοιες µε την Βαρρόα. Θάνατος επέρχεται στον γόνο και στις…

Περισσότερα

Σκαθάρι της κυψέλης

Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Αναφοράς για την Υγεία των Μελισσών ΜΙΚΡΟ ΣΚΑΘΑΡΙ ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ Το µικρό σκαθάρι της κυψέλης είναι παρασιτικό νόσηµα υποχρεωτικής δήλωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. ∆εν υπάρχει ακόµη στην Ευρώπη. Αιτιολογικός παράγοντας Η Aethina tumida είναι ένα σκαθάρι που προσβάλλει τα µελισσοσµήνη. Πώς να αναγνωρίσετε την Aethina tumida; – Η προνύµφη Η προνύµφη είναι το επιβλαβές στάδιο στην αποικία όταν εµφανιστεί στην κυψέλη. Αναπτύσσεται σε περίπου 1 cm µήκος. Eίναι υπόλευκη, όπως και η προνύµφη του µεγάλου κηρόσκορου (Galleria mellonella). Ωστόσο, κατόπιν προσεκτικής εξέτασης µπορεί εύκολα να διαφοροποιηθεί λόγω της…

Περισσότερα

Ευρωπαική Σηψιγονία

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΗΨΙΓΟΝΙΑ Η Ευρωπαϊκή Σηψιγονία είναι νόσηµα του ασφράγιστου (ανοικτού) γόνου. Αιτιολογικός παράγοντας Η Ευρωπαϊκή Σηψιγονία προκαλείται από το βακτήριο Melissococcus plutonius. Συχνά είναι παρόντες και δευτερογενείς παράγοντες, όπως ο Paenibacillus alvei και ο Enterococcus faecalis. Κλινική εικόνα (υποψία): – ∆ιάσπαρτος γόνος / γόνος «µωσαϊκό» – Προνύµφες σε έκτοπη θέση – Προνύµφες µε κίτρινο έως καφέ χρώµα (γενικά στον ασφράγιστο γόνο) – Σφραγίσµατα µε τρύπες – Προνύµφες µε οσµή ξιδιού ή σήψης

Περισσότερα

Αμερικάνικη Σηψιγονία

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΗΨΙΓΟΝΙΑ Η Αµερικανική Σηψιγονία είναι νόσηµα υποχρεωτικής δήλωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι νόσηµα του σφραγισµένου γόνου. Αιτιολογικός παράγοντας Η Αµερικανική Σηψιγονία προκαλείται από ένα σπορογόνο βακτήριο, το Paenibacillus larvae. Aυτή η ικανότητα του βάκιλλου να σχηµατίζει σπόρους είναι που τον καθιστά ανθεκτικό στην απολύµανση. Κλινική εικόνα (υποψία): – ∆ιάσπαρτος γόνος / γόνος «µωσαϊκό» – Νηµατώδεις προνύµφες (δοκιµή του σπιρτόξυλου, κολλώδης κλωστή) – Χαρακτηριστική οσµή των προσβεβληµένων προνυµφών – Σφραγίσµατα κελιών µε διαφορετικό χρώµα / σκούρα σφραγίσµατα κελιών που καθιζάνουν / τρύπες στα σφραγίσµατα των κελιών – Κολλώδη «λέπια» –…

Περισσότερα

Νοζεμίαση

NOΖΕΜΙΑΣΗ Αιτιολογικός παράγοντας Η Νοζεµίαση προκαλείται από τα µικροσπορίδια Nosema apis και Nosema ceranae. H ανθεκτική µορφή είναι οι σπόροι, οι οποίοι επιβιώνουν για µακρύ χρονικό διάστηµα και είναι ανθεκτικοί σε περιβαλλοντικές συνθήκες. Κλινική εικόνα: – Νεκρές µέλισσες µπροστά από την κυψέλη – Μέλισσες που σέρνονται, µέλισσες που είναι προσκολληµένες στο γρασίδι – Ίχνη διάρροιας εξωτερικά ή εσωτερικά της κυψέλης σε περίπτωση µόλυνσης από Nosema apis – Μείωση του πληθυσµού.

Περισσότερα

Βαρροική Ακαρίαση

ΒΑΡΡΟΪΚΗ ΑΚΑΡΙΑΣΗ Αιτιολογικός παράγοντας Η βαρροϊκή ακαρίαση προκαλείται από ένα παρασιτικό άκαρι, τη Varroa destructor. Είναι ένα εξωτερικό παράσιτο, το οποίο τρέφεται µε την αιµολέµφο των µελισσών. Μπορεί να είναι φορέας ιών (για παράδειγµα του ιού των παραµορφωµένων φτερών ή της οξείας παράλυσης). Κλινική εικόνα: • Κλινικά συµπτώµατα σε ενήλικες µέλισσες: – Μέλισσες µε παραµορφωµένα και/ή ατροφικά φτερά – Βαρρόα πάνω σε µέλισσες – Μέλισσες µε κοντές κοιλιές • Κλινικά συµπτώµατα στο γόνο: – Κανιβαλισµός σε προνύµφες ή νύµφες – ∆ιάσπαρτος γόνος / γόνος «µωσαϊκό» – Νεκρές µέλισσες µε παραµορφωµένα…

Περισσότερα