Άδειες κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων Ι.Χ. δασικών επιχειρήσεων, δασεργατών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων, κλπ.

Η εισφορά που προβλέπεται για την χορήγηση άδειας κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. περιορίζεται στο 1/3 προκειμένου για αυτοκίνητα που ανήκουν σε γεωργικές, κτηνοτροφικές, πτηνοτροφικές μελισσοκομικές και σηροτροφικές αλιευτικές επιχειρήσεις, σε δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες μέλη ή μη αγροτικών – δασικών συνεταιρισμών ή δασικών επιχειρήσεων.

 

 

 

 

 

 

 

 

Άδειες κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων Ι.Χ. δασικών επιχειρήσεων, δασεργατών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων, κλπ

FEK_A

Διατάξεις που αφορούν την χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ο νόμος 4441/2016 «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Α´ 227). 

Ο νόμος προβλέπει ότι για την χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ενός ή περισσοτέρων Φ.Ι.Χ. που ανήκουν σε γεωργικές, κτηνοτροφικές, πτηνοτροφικές, μελισσοκομικές, σηροτροφικές, αλιευτικές επιχειρήσεις, δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες μέλη ή μη αγροτικών – δασικών συνεταιρισμών και δασικών επιχειρήσεων, η εφάπαξ εισφορά που καταβάλλεται υπέρ του Δημοσίου περιορίζεται στο 1/3 του ποσού που προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις.  Η μειωμένη στο 1/3 εφάπαξ εισφορά ισχύει τόσο για τα Φ.Ι.Χ. μέχρι 4.000 χιλιόγραμμων μικτού βάρους όσο και για τα Φ.Ι.Χ. μικτού βάρους άνω των 4.000 χιλιόγραμμων.

Για την δεύτερη περίπτωση, δηλαδή για Φ.Ι.Χ. μικτού βάρους άνω των 4.000 χιλιόγραμμων, οι  άδειες κυκλοφορίας χορηγούνται αποκλειστικά για την άσκηση κερδοσκοπικού επαγγέλματος ή τη λειτουργία επιχείρησης συμπεριλαμβανομένων και των γεωργικών, κτηνοτροφικών, πτηνοτροφικών, σηροτροφικών, μελισσοκομικών, αλιευτικών, δασικών, καθώς και σε δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες μέλη ή μη αγροτικών – δασικών συνεταιρισμών ή δασικών επιχειρήσεων, υπό την προϋπόθεση ότι το ασκούμενο επάγγελμα ή η επιχείρηση έχει μεταφορικό έργο τέτοιο, που για την εξυπηρέτηση του απαιτείται η χρήση του φορτηγού αυτοκινήτου.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε τα άρθρα 30 και 31 του νόμου 4441/2016 (ΦΕΚ Α´ 227).

Σχετικές δημοσιεύσεις

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ- Προσπαθήστε να γράφετε με Ελληνικούς χαρακτήρες! - Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο των σχολίων που αναρτά και δημοσιεύει. Αναφορές που θίγουν ή βλάπτουν ονόματα διαγράφονται από την διαχείριση ή σε κάποιες περιπτώσεις τροποποιούνται. - Οι απόψεις, θέσεις του συγγραφέα - αρθρογράφου δεν υιοθετούνται απαραίτητα από την συντακτική ομάδα του site και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος για τα γραφόμενα.