Δασική έρευνα

Mixture FRIΛειτουργίες και δυναμικές δασικών οικοσυστημάτων, αλλαγές κλίματος, βιογεωχημικοί και υδρογεωλογικοί κύκλοι, οικοφυσιολογία φυτών, φυτοκοινωνιολογία, αλληλοεπιδράσεις οργανισμών). Διαχείριση δασών (μέθοδοι διαχείρισης, δασοκομικοί χειρισμοί, πολυ-λειτουργικότητα). Προστασία δασικών οικοσυστημάτων από αβιοτικούς και βιοτικούς παράγοντες.

Λιβαδικά οικοσυστήματα (οικολογία, βελτίωση, διαχείριση). Άγρια πανίδα (βιολογία, διαχείριση, διατήρηση επαπειλούμενων ειδών). Αποκατάσταση και ανόρθωση των υποβαθμισμένων και διαταραγμένων οικοσυστημάτων. Φυσικά τοπία, προστατευόμενες περιοχές, δάση αναψυχής και δασοπονία πόλεων. Συγκομιδή και αξιοποίηση δασικών προϊόντων. Γενετική βελτίωση δασικών και λιβαδικών φυτών. Δασοπονία ταχυαυξών ειδών και ενεργειακών ξυλωδών φυτειών.

Αειφορική διαχείριση και ανάπτυξη των δασικών οικοσυστημάτων με έμφαση σε εκείνα της μεσογειακής ζώνης, λειτουργία των δασικών οικοσυστημάτων και παρακολούθηση της δομής, της σύνθεσης, της βιοποικιλότητας και του υδρονομικού τους ρόλου, προστασία και διαχείριση του κινδύνου από πυρκαγιές, ασθένειες και έντομα, προστασία και διατήρηση των δασικών γενετικών πόρων, παρακολούθηση της κλιματικής αλλαγής και αντιμετώπιση των επιπτώσεών της, διαχείριση των αστικών και περιαστικών δασών, αποκατάσταση του φυσικού τοπίου και τεχνολογία αξιοποίησης δασικών προϊόντων και δασικής βιομάζας.

Σχετικές δημοσιεύσεις

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ- Προσπαθήστε να γράφετε με Ελληνικούς χαρακτήρες! - Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο των σχολίων που αναρτά και δημοσιεύει. Αναφορές που θίγουν ή βλάπτουν ονόματα διαγράφονται από την διαχείριση ή σε κάποιες περιπτώσεις τροποποιούνται. - Οι απόψεις, θέσεις του συγγραφέα - αρθρογράφου δεν υιοθετούνται απαραίτητα από την συντακτική ομάδα του site και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος για τα γραφόμενα.