Επιδότησης για νέες κυψέλες.

Στα 19,48 ευρώ το ποσό επιδότησης για νέες κυψέλες

Στα 19,48 ευρώ ανά κυψέλη καθορίστηκε το ποσό επιχορήγησης για την προμήθεια καινούργιων κυψελών, ενώ για τις μετακινούμενες κυψέλες στα 3,35 ευρώ, με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάρκου Μπόλαρη.

Βάσει της ίδιας απόφασης, το ποσό επιχορήγησης ανά μετακινούμενη κυψέλη καθορίστηκε από τον αναπληρωτή υπουργό στα 3,35 ευρώ.Βάσει της ίδιας απόφασης, το ποσό επιχορήγησης ανά μετακινούμενη κυψέλη καθορίστηκε από τον αναπληρωτή υπουργό στα 3,35 ευρώ.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στην απόφαση:

α) Το συνολικό ποσό για την υλοποίηση της δράσης 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» ανέρχεται σε 1.753.089,00 € (ένα εκατομμύριο επτακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες και ογδόντα εννέα ευρώ). Το ποσό επιχορήγησης για την προμήθεια καινούργιων κυψελών καθορίζεται στα 19,48 € (δεκαεννιά ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά) ανά κυψέλη.

β) Το συνολικό ποσό για την υλοποίηση της δράσης 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» ανέρχεται σε 2.700.000 € (δύο εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες ευρώ). Το ποσό επιχορήγησης ανά μετακινούμενη κυψέλη καθορίζεται στα 3,35 € (τρία ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά).

Διαβάστε αναλυτικά την απόφαση

Ενίσχυση για λειτουργία εργαστηρίων ανάλυσης

Με έτερη απόφαση του αναπληρωτή υπουργού καθορίστηκε το ύψους ενίσχυσης για τους δικαιούχους της δράσης 4.1 «Αναλύσεις μελιού» και της δράσης 4.2 «Στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης μελιού» στα πλαίσια του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για το έτος 2016.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην απόφαση:

1. Σε εφαρμογή των διατάξεων της αριθμ. 1268/90610/14/07/2014 Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 1941) περί καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής, των δικαιούχων και του ύψους επιχορήγησης της δράσης 4.1 «Αναλύσεις Μελιού», στα πλαίσια του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας, εγκρίνεται και

κατανέμεται ενίσχυση για την πραγματοποίηση αναλύσεων μελιού συνολικού ποσού 100.000,00 € (εκατό χιλιάδες ευρώ) και χορηγείται στους δικαιούχους.

2. Σε εφαρμογή των διατάξεων της αριθμ. 1268/90610/14/07/2014 Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 1941) περί καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής, των δικαιούχων και του ύψους επιχορήγησης της δράσης 4.2 «Στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης μελιού», στα πλαίσια του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των

προϊόντων της μελισσοκομίας, εγκρίνεται και κατανέμεται ενίσχυση για την ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων ανάλυσης μελιού συνολικού ποσού 10.000,00 € (Δέκα χιλιάδες ευρώ) και χορηγείται στους δικαιούχους.

Διαβάστε αναλυτικά την απόφαση

Σχετικές δημοσιεύσεις

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ- Προσπαθήστε να γράφετε με Ελληνικούς χαρακτήρες! - Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο των σχολίων που αναρτά και δημοσιεύει. Αναφορές που θίγουν ή βλάπτουν ονόματα διαγράφονται από την διαχείριση ή σε κάποιες περιπτώσεις τροποποιούνται. - Οι απόψεις, θέσεις του συγγραφέα - αρθρογράφου δεν υιοθετούνται απαραίτητα από την συντακτική ομάδα του site και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος για τα γραφόμενα.