ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ

1ο   ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ Ο ενδιαφερόμενος προσέρχεται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής του τόπου κατοικίας του και υποβάλλει Αίτηση – Δήλωση Χορηγείται ο Κωδικός Αριθμός Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:  ΝΕΟΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΙ Αίτηση-Δήλωση, εις διπλούν στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για την ακρίβεια των δηλουμένων στην Αίτηση- Δήλωση στοιχείων (Με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής όταν δεν υπογράφεται ενώπιόν μας από τον αιτούντα). Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες. Αποδεικτικά στοιχεία απόκτησης μελισσοσμηνών. Βεβαίωση περί κατοχής μελισσοσμηνών, από Μελισσοκομικό Σύλλογο ή εφόσον δεν…

Περισσότερα